Clase săptămânale

În afa­ra eve­ni­men­te­lor și tabe­re­lor, Ioa­na și Mari­a­na au urmă­to­rul pro­gram de cla­se regu­la­te și le puteți găsi în mai mul­te loca­ții. Pen­tru a par­ti­ci­pa la aces­te cla­se suge­răm să faceți o rezer­va­re con­tac­tând stu­di­o­u­ri­le. Pen­tru deta­lii des­pre prac­ti­ca în sine, nu ezi­tați să ne scri­eți pe adre­sa yoga at zen­cor­ner­pro­ject dot ro.

 

 

Ioa­na

 

 

Mari­a­na