Yoga Camp in Vama Veche 8–11 iunie

Low key, high vibes, tota­l­ly chi­l­led – în iunie, 8–11, mer­gem în „Yoga retre­at” la mare și vom sta în Vama Veche, într-un cam­ping de rulo­te, ame­na­ja­te ca niș­te căsuțe pri­mi­toa­re și nepre­ten­ți­oa­se.

Caza­re Cam­ping „La Rulo­te” – Vama Veche

Este un retre­at con­ce­put în notă rela­xa­tă, cu mai mult timp liber între sesiuni pen­tru pla­jă, mare, odih­nă, citit, plim­bat pe pla­jă.

Mer­gem la răsă­rit să salu­tăm Soa­re­le și să ne îmbi­băm cu ioni :), ne întoar­cem pen­tru micul dejun împre­u­nă, timp liber până la sesiu­nea de Yoga de sea­ră (pe pla­jă sau pe gazo­nul nos­tru din cam­ping). Vom avea în cam­ping o zonă rezer­va­tă pen­tru noi.

Peri­oa­da: 8–11 iunie, 3 nopți, 4 zile

Cost : 555 lei

Inclu­de: caza­re pen­tru cele 3 nopți, mic dejun sănă­tos pre­ga­tit cu drag de noi, 6 sesiuni de Yoga (dimi­nea­ța și sea­ra). Pen­tru res­tul mese­lor ne orga­ni­zăm la fața locu­lui sau aveți liber să ale­geți cum doriți.

Trans­port: în mașini per­so­na­le, ne gru­păm.

Impor­tant

Pen­tru a putea rezer­va locul, înscri­e­rea se face com­ple­tând for­mu­la­rul: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *